Jdi na obsah Jdi na menu
 


Osada Drakov

Obrazek

Drakov (Drachenburg)
 
Původ názvu hrádku Drakova (Drachenburgu) vychází patrně z jeho samého účelu. Německé "drachen" značí přísného strážce, přímo dračích vlastností. Je tedy nepochybné že česká podoba slova "drachen" - Drakov - je původní a vztahuje se k přísnému ozbrojenému výběrčímu.
 
Původ celní stanice na Drakově můžeme patrně klást do 2. poloviny 13. století, do doby, kdy Slezsko a Morava ještě nebyly součástí jednoho státního celku a na jejich hranicích nebyly denní šarvátky nic neobvyklého.
Drakov patrně zanikl v důsledku velkého požáru. O tom svědčí velké množství rozesetých uhlíků. Na lokalitě byl nalezen jediný keramický střep datovatelný do 14. až 15. století.
 
Hrad - či spíše celní stanice - ležel na výrazné skalnaté desce protáhlého podkovovitého tvaru vysoké asi 10m, široké kolem 9m a dlouhé asi 23m. Toto skalisko vybíhá ze svahu do údolí říčky Černé Opavy a tvoří tak jakousi přirozenou překážku obchodní stezce, která tudy v minulosti procházela. Řeka teče od skaliska jen asi 8m, bylo to vlastně ideální místo pro celní stanoviště, nedalo se mu nikterak vyhnout.
Plošina Drakova je rovná, spojená s vybíhajícím skaliskem úzkou, asi jen 10m širokou šíjí, kterou přeťal z velké části uměle vysekaný příkop. Přes něj do vlastního hrádku vedl most. Vlastní jádro hrádku obsahovalo jen strážní obytnou věž a možná přilehlé stavení. Jádro patrně obsahovalo ještě malé nádvoří, spíše nekrytou chodbu. Plochy podél skaliska a řeky sloužily jako shromaždiště a odstavné plochy pro kupecké karavany, vojenské oddíly, koně i vozy.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář